Home

Binnenkort de oplevering van uw woning, appartement, bedrijfsruimte, of (ver)bouwproject? Neem dan uw onafhankelijke expert mee!

Waarom neemt u een expert mee bij een oplevering?

Als u zelf over onvoldoende (technische) kennis beschikt om te controleren of alle werkzaamheden goed, degelijk, deugdelijk en conform alle gemaakte afspraken zijn uitgevoerd, is het raadzaam een expert mee te nemen.

Onze expert beschikt wel over die kennis en zorgt dat u krijgt waarvoor u betaald heeft en wat u is beloofd. Dit voorkomt erg veel gezeur en narigheid achteraf.

Op het moment dat u schriftelijk bericht krijgt van de aannemer, kunt u ons al inschakelen. Meestal gaat het in eerste instantie om de zogenaamde vooroplevering en daarna om de eindoplevering. Wij kunnen u begeleiden bij zowel de vooroplevering als bij de officiële oplevering.

In de regel heeft u twee weken de tijd om een deskundige in te schakelen. In spoedgevallen kan onze expert vaak een dag van te voren nog ingeschakeld worden.

Meteen een afspraak maken?
Bel: +31(0)20 42 33 11 9 of mail ons op contact@oplevering.info