Oplevering

Wat staat u te wachten bij de officiële oplevering?

Bij de oplevering aanvaart u het object dat aan u wordt overgedragen. Voordat u uw handtekening zet bekijkt u of alles is zoals het moet zijn. Hieronder staan een aantal punten die u goed moet controleren. Onze expert kan u bijstaan en heel zorgvuldig alle punten nalopen. Hij zal, indien nodig, ook met de aannemer in de slag gaan als er iets, in zijn ogen, niet juist is afgewerkt of functioneert. Pas als de expert u adviseert het object te aanvaarden zet u uw handtekening. Is er een vooroplevering geweest en er zijn gebreken genoteerd dan moeten bij de officiële oplevering alle genoteerde gebreken goed zijn verholpen door de aannemer, los daarvan we bekijken samen met u de volgende punten:

• Deuren en ramen moeten goed geplaatst zijn, zonder kras of beschadiging van het kozijn en/of glaswerk, het hang-en sluitwerk moet naar behoren werken.

• Metselwerk, voegen en vloeren alsmede isolatie moet goed zijn afgewerkt.

• Tegelwerk en badmeubelen, meerwerk zoals bijkeuken of extra muren, moeten volgens bestektekening of afspraken goed uitgevoerd zijn.

• Water, elektriciteit, ventilatie en verwarming moeten naar behoren werken, alsmede het opnemen van de meterstanden ervan. De kosten van elektriciteit, gas, water en verwarming, door de aannemer gebruikt tijdens de bouw krijgt u terug als vergoeding.

De opleveringsgebreken die tijdens de officiële oplevering worden ontdekt, moet de aannemer binnen 3 maanden herstellen. Het hangt af van de ernst van de gebreken, meestal kunnen de kleine gebreken op dezelfde dag verholpen worden.

Al deze gebreken kunnen aan het einde van de officiële oplevering worden opgenomen in een proces-verbaal lijst. De aannemer zal deze gebreken daarop opschrijven. Lees deze lijst zorgvuldig door voordat u en de aannemer de proces-verbaal lijst ondertekenen.

Als de aannemer naderhand weigert de gebreken te herstellen kunt u ons weer inschakelen voor advies. We kunnen aan de hand van de ernst van de situatie u een offerte uitbrengen voor het begeleiden van deze procedure.

De brochure: ‘Wat te doen als de aannemer de opleveringsgebreken niet uitvoert’ kunt u bij ons gratis aanvragen.

Na de grondige inspectie krijgt u van de aannemer de sleutels en verschillende garantiebewijzen (indien van toepassing, bijv. SWK garantie-en waarborgregeling).

Zie ook de pagina: “Na de oplevering”.