Na de oplevering

Verborgen gebreken na de officiële oplevering

Het kan gebeuren dat er toch narigheden te voorschijn komen na de officiële oplevering. Bijvoorbeeld dat het dak niet waterdicht is. Dat er scheuren in de muren zitten die je bij de oplevering niet gezien hebt. Deze zaken openbaren zich soms pas later, als het heeft geregend, of als na verloop van tijd krimpscheuren ontstaan in de muren.

Dit soort gebreken vallen daardoor onder mogelijke verborgen gebreken. Het zijn gebreken die in de loop van de maanden/ jaren aan het licht kunnen komen en verwijtbaar zijn aan de aannemer.  De aannemer is wettelijk voor verschillende vormen van verborgen gebreken aansprakelijk. De termijn van aansprakelijkheid verschilt per geval van 6 maanden tot 5 jaar.

Het is onze en uw taak om ervoor te zorgen dat in ieder geval de zichtbare gebreken bij de (voor)oplevering geconstateerd worden, zodat die door de aannemer zo snel mogelijk verholpen kunnen worden.

Bij constatering van verborgen gebreken achteraf kunt u ook oplevering.info inschakelen. Wij kunnen u dan bijstaan om dit zo snel mogelijk opgelost te krijgen; daarvoor ontvangt u eerst een offerte.

Bovengenoemde zaken maken u misschien ongerust en huiverig voor de staat van uw woning maar wees gerust, de afwerking van de gemiddelde woning in Nederland, door uiteenlopende aannemers, is goed te noemen. De afgelopen 15 jaar zijn de techniek en toegepast materiaal in de bouw enorm in kwaliteit toegenomen.

zie ook de pagina “Problemen na de oplevering