Vooroplevering

Wat staat u te wachten bij de vooroplevering?

Het is een goed gevoel om te horen dat bijvoorbeeld uw woning binnenkort opgeleverd zal worden. Het betekent dat u spoedig zal kunnen beschikken over, misschien wel uw allereerste, eigen huis. Maar weet u wat u te wachten staat op het moment dat deze eerste fase van de oplevering zich aandient?

Hieronder een beknopte beschrijving van de vooroplevering oftewel voorschouw van uw woning: bij de vooroplevering is het zo dat de woningen niet helemaal klaar zijn, d.w.z. nog niet bewoonbaar zijn. U zult het huis aantreffen met onvolkomenheden zoals puin en/of rotzooi, gedeelten die nog niet helemaal af zijn en er zal misschien nog geen stroom of water in huis zijn. Het hoort bij de vooroplevering; u ontvangt nog geen sleutels van uw woning en u zult nog geen handtekeningen zetten voor de overdracht, dat gebeurt pas op  de officiële (tweede) oplevering van uw woning.

Een aantal aandachtspunten waar de expert naar zal kijken op die dag, er zullen zeker meer punten bijkomen op de dag zelf:

• Metselwerk en kozijnen, dakpannen en dakgoten die in het zicht goed op elkaar aansluiten

• Isolaties van zowel de gevels als de vloeren moeten goed zijn aangebracht, alsmede kijken we in de kruipruimte onder de vloer

• Meerwerkopdracht door dezelfde aannemer uitgevoerd zoals een bijkeuken of een afwijkende badkamer. Dus niet bijvoorbeeld een nieuwe keuken door een andere aannemer of keukenspecialist.

•Uw tuin afscheiding zoals houten palen en/of metselwerk, moet goed zijn uitgevoerd.

Bij de vooroplevering loopt u niet met de uitvoerder van de aannemer rond; dat gebeurt wel bij de 2e oplevering oftewel de officiële oplevering. Meer over de officiële oplevering op de desbetreffende pagina. Nogmaals, in deze fase zet u geen handtekening op geen enkele lijst van de aannemer en neemt u geen huissleutels in ontvangst. Kortom: bij de vooroplevering volstaat een lijst met genoteerde gebreken op papier, die u na afloop van de schouw aan de aannemer overhandigt.

Kunt u de vooroplevering weigeren?

Dat kan, want een vooroplevering heeft geen juridische status. U krijgt nog geen huissleutel(s) bij de vooroplevering, dat is wel het geval bij de officiële oplevering.

Een vooroplevering heeft wel zo zijn voordelen, zie hieronder de voordelen ervan.

Voordelen van vooroplevering

• Gebreken worden in een vroeg stadium geconstateerd.

• Deze gebreken worden zo snel mogelijk hersteld zodat u bij de officiële oplevering minder tijd nodig heeft.

• De kans is groot dat er na de oplevering minder of geen herstelwerkzaamheden nodig zijn zodat u aan de inrichting van uw huis kunt beginnen.

• U kunt de meer- en minderwerklijsten en technische omschrijving meenemen en controleren of de aannemer die goed heeft uitgevoerd.

Nadelen van vooroplevering
Het feit dat er twee momenten zijn die lijken op een oplevering, kan wel tot discussies leiden. Is er iets wat nog niet af is op dat moment, of wordt het helemaal niet gedaan. Alleen het moment van de officiële sleuteloverdracht is de oplevering. Omdat tijdens de vooroplevering de ruimte (vaak) nog niet helemaal klaar is, kan maar een beperkte controle worden uitgevoerd. Als er een vooroplevering is geweest, kan het noteren van gebreken tijdens de daadwerkelijke oplevering nog weleens achterwege blijven.

Bij de vooroplevering volstaan de genoteerde gebreken op papier, die u na afloop van de schouw aan de aannemer overhandigt.

zie verder “Oplevering